empty room
Ventilation

Mögel inomhus

Mögel är en typ av svamp som trivs i fuktiga miljöer. Det kan växa på olika material som  trä, gips, mattor och tyger. Det kan orsaka en rad hälsoproblem som allergier, astma och luftvägssjukdomar. I vissa fall kan det till och med leda till allvarligare hälsoproblem, som lunginflammation och cancer.

Tecken på mögelproblem

Det finns några vanliga tecken på att du kan ha ett problem i ditt hem:

 • Du ser det: Det mest uppenbara tecknet på mögel är synlig tillväxt på väggar, tak eller golv. Mögel kan vara svart, grönt, brunt eller vitt.
 • Dålig lukt: Mögel har en distinkt lukt som kan vara svår att bli av med.
 • Allergi- och astmasymptom: Om du upplever symtom som nysningar, hosta, rinnsnuva eller klåda i ögonen eller huden kan det vara ett tecken på att du är allergisk mot mögel.
 • Andningsproblem: Mögel kan orsaka andningsproblem och andfåddhet.

Vad ska man göra om man misstänker mögel

Om du misstänker att du har ett problem i ditt hem är det viktigt att vidta åtgärder omedelbart:

 • Identifiera källan till problemet: Det första steget är att identifiera källan till problemet. Det kan innebära att noga kolla igenom sitt hem för att hitta synliga tecken och att testa luftkvaliteten.
 • Ta bort källan till problemet: När du har identifierat källan till problemet måste du ta bort den. Detta kan innebära att man reparerar läckor, tar bort fuktigt material eller sanerar tillväxt.
 • Rengör det drabbade området: När källan till problemet har tagits bort måste du rengöra det drabbade området. Detta innebär att man tvättar alla ytor med mögelförstörande medel och att tar bort allt mögelskadat material.
 • Förhindra att det återkommer: För att förhindra att det återkommer är det viktigt att kontrollera luftfuktigheten i ditt hem och att se till att det är väl ventilerat.

Professionell hjälp

I vissa fall kan det vara nödvändigt att anlita en professionell saneringsfirma för att ta bort mögel. Detta är särskilt fallet om lproblemet är omfattande eller om du har hälsoproblem som kan förvärras av exponering för mögel.

Förhindra mögel

Det bästa sättet att undvika problem är att förhindra att det växer i ditt hem i första hand. Här är några tips för att förhindra mögel:

 • Kontrollera luftfuktigheten: Håll luftfuktigheten i ditt hem under 50%. Du kan göra detta genom att använda en avfuktare.
 • Ventilera ditt hem: Se till att ditt hem är väl ventilerat genom att öppna fönster och dörrar regelbundet.
 • Fixa läckor: Fixa läckor i tak, rör och fönster omedelbart.
 • Rengör badrum och kök regelbundet: Rengör badrum och kök regelbundet för att ta bort mögel och mögelsporer.

Bra ventilation kan i stor utsträckning förhindra mögelproblem och är en av de viktigaste åtgärderna du kan vidta för att skapa en hälsosam inomhusmiljö. Genom att följa råden ovan kan du förhindra problem med mögel.