room interior with lamp and vases on table near wall
Ventilation

Sund inomhusmiljö

En sund inomhusmiljö är avgörande för vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi spenderar en stor del av våra liv inomhus och därför är det viktigt att skapa en bra och hälsosam inomhusmiljö.

Bra ventilation är A och O för en sund och frisk inomhusmiljö. Genom att låta frisk luft cirkulera och ta bort föroreningar minskar risken för problem. Så se till att ventilationssystemet är effektivt och underhåll det regelbundet för att undvika allergener, damm och mögel.

Viktigt är också att kontrollera fuktnivåerna för att förhindra tillväxt av mögel och andra fuktrelaterade problem. Använd avfuktare om det behövs och se till att det inte finns några läckor eller fuktkällor. En bra nivå av luftfuktighet bidrar till en bekväm och hälsosam inomhusmiljö.

För att skapa en sund inomhusmiljö är det också viktigt att vara medveten om och undvika allergener. Regelbunden rengöring är grundläggande för att minska allergener och irriterande partiklar i inomhusmiljön. Dammtorka och dammsug regelbundet, tvätta sängkläder och gardiner och se till att ventilationen fungerar som den ska. Se till att byta sängkläder varje vecka eller åtminstone varannan vecka för att minska risken för att kvalster samlas.

Om du upplever pollenallergi bör du överväga att använda luftkonditionering istället för att öppna fönstren under pollensäsongen. På så sätt filtreras pollenet bort innan det når in i ditt hem.

Typiska tecken på inomhusmiljöproblem kan vara torra, kliande och irriterade ögon, nästäppa, snuva och nysningar, harklingar, torrhet i svalget och heshet, hosta, tung andning och återkommande luftvägsinfektioner. Det kan också vara obehaglig lukt, torr eller dålig luft, känsla av instängdhet eller drag, temperaturproblem, antingen för hög eller för låg.

Dagsljus spelar en viktig roll för vår hälsa och vårt välbefinnande. Se till att det finns tillräckligt med naturligt ljus genom fönster.  Minska buller genom att använda mattor, gardiner och andra ljudabsorberande material. 

En sund inomhusmiljö är inte bara en investering i vår nuvarande hälsa utan också i vårt långsiktiga välbefinnande