Ventilation

Dålig ventilation påverkar hälsan

Dålig ventilation kan påverka hälsan negativt på flera sätt. Bristande ventilation kan bland annat leda till att luften i bostaden blir fuktig och dålig, vilket